banner heb

דף הבית I התוכנית ללימודי תרבות, תואר שני

התכנית ללימודי תרבות של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה לימודי תואר שני (מ.א.) מציעה חוויה לימודית מרתקת, מעשירה וחדשנית. לימודי התואר מעניקים הכשרה מתקדמת בחקר תרבות גבוהה ופופולרית תוך פתיחת צוהר למגוון גישות ביקורתיות, היבטים פילוסופיים, פסיכולוגיים, חברתיים, אתיים, ואמנותיים של התרבות בת זמננו. התכנית שמה דגש על הקשר בין מחקר עיוני ועשייה תרבותית, המתבטא הן בתכנים הנלמדים והן בפעילויות ואירועים לאורך השנה.
 
הלימודים מתקיימים יום בשבוע- יום ד' בין השעות 08:30-20:00 במשך שלושה סמסטרים 
תלמידות ותלמידי התכנית רוכשים כלים לבחינה ביקורתית של התרבות על גווניה וסוגיה השונים, תוך שימוש בכלים ממגוון תחומי ידע ומחקר במדעי הרוח והחברה. את הידע הנרכש ניתן ליישם בהמשך מחקר אקדמי ובמנעד רחב של פעילויות מקצועות: בחינוך, במנהל תרבות, באמנות, במנהל ציבורי, במגזר העסקי, ועוד.
ארועים/כנסים/סמינר חוגי

מבזקים


סדנת חוקרים - לימודי תרבות

יום ג'-ד' | 5-6 בפברואר 2019 | בין השעות 09:30-16:00
אוניברסיטת חיפה | מגדל אשכול I קומה 29 אולם הסנאט

Link


סדנת חוקרים - לימודי תרבות

יום ג'-ד' | 5-6 בפברואר 2019 | בין השעות 09:30-16:00
אוניברסיטת חיפה | מגדל אשכול I קומה 29 אולם הסנאט

Link


סדנת חוקרים - לימודי תרבות

יום ג'-ד' | 5-6 בפברואר 2019 | בין השעות 09:30-16:00
אוניברסיטת חיפה | מגדל אשכול I קומה 29 אולם הסנאט

Link


סדנת חוקרים - לימודי תרבות

יום ג'-ד' | 5-6 בפברואר 2019 | בין השעות 09:30-16:00
אוניברסיטת חיפה | מגדל אשכול I קומה 29 אולם הסנאט

Link


סדנת חוקרים - לימודי תרבות

יום ג'-ד' | 5-6 בפברואר 2019 | בין השעות 09:30-16:00
אוניברסיטת חיפה | מגדל אשכול I קומה 29 אולם הסנאט

Link


סדנת חוקרים - לימודי תרבות

יום ג'-ד' | 5-6 בפברואר 2019 | בין השעות 09:30-16:00
אוניברסיטת חיפה | מגדל אשכול I קומה 29 אולם הסנאט

Link


סדנת חוקרים - לימודי תרבות

יום ג'-ד' | 5-6 בפברואר 2019 | בין השעות 09:30-16:00
אוניברסיטת חיפה | מגדל אשכול I קומה 29 אולם הסנאט

Link


סדנת חוקרים - לימודי תרבות

יום ג'-ד' | 5-6 בפברואר 2019 | בין השעות 09:30-16:00
אוניברסיטת חיפה | מגדל אשכול I קומה 29 אולם הסנאט

Link