top

התכנית ללימודי תרבות - The Program of Master of Arts in Cultural Studies
תכנית לתואר שני M.A
התכנית ללימודי תרבות - The Program of Master of Arts in Cultural Studies
תכנית לתואר שני M.A
התכנית ללימודי תרבות - The Program of Master of Arts in Cultural Studies
תכנית לתואר שני מ.א
התכנית ללימודי תרבות - The Program of Master of Arts in Cultural Studies
תכנית לתואר שני M.A

מלגות

מדור מלגות

בניין בית הסטודנט, חדר 313 (קומה 3)

טל. 8288034, 8240669, 8240306, 8240330, פקס: 8249174

קבלת קהל בימי א'-ה', בין השעות 11:00-13:00

המדור עוסק בחלוקת מלגות הצטיינות אקדמית ובמלגות סיוע כלכלי לסטודנטים חדשים וותיקים הלומדים באוניברסיטת חיפה.

 

 


 

 

ארועים/כנסים/סמינר חוגי

מבזקים


הרשמה לשנה"ל תשפ"א

למידע נוסף ועדכונים שוטפים בקרו בדף הפייסבוק שלנו

התכנית לתואר שני בלימודי תרבות


ברכות לסטודנטית לאה אוצ'יטל

התכנית ללימודי תרבות באוניברסיטת חיפה מברכת את הסטודנטית לאה אוציטל על זכייתה במקום השלישי בתחרות ליוצרים צעירים בתחומי האמנויות הפלסטיות לשנת 2019/20.
תערוכה מעבודות הזוכים תפתח במוזיאון הכט במועד מאוחר יותר