top

תואר שני מסלול ב' (עם בחינת גמר בכתב ובע"פ)

תואר שני מסלול ב' (עם בחינת גמר בכתב ובע"פ)
יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני : פרופ' אנבל הרצוג

תנאי קבלה

לתוכנית יכולים/ות להגיש מועמדות בוגרי/ות תואר ראשון (B.A., B.F.A., B.Ed, B.Sc) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל מכל תחומי הידע בציון משוקלל של 80 לפחות, בכל אחד מהחוגים בהם למד/ה המועמד/ת. המועמדים/ות יידרשו לראיון אישי ותיבדק התאמתם/ן לתכנית; קבלת מועמדים/ות ומתן אישור המשך לימודים במקרים חריגים יתבצעו במסגרת ועדת החוג לתואר שני בהתאם להנחיות הרשות ללימודים מתקדמים. לימודי השלמה ככל שיידרשו לא יכללו במניין השש"ס לתואר.
מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה.


מבנה הלימודים

משך הלימודים במסלול א', כולל הגשת עבודת גמר מחקרית, לא יארך יותר משלוש שנים. תכנית הלימודים תכלול 36 שש"ס: 16 שש"ס חובה ו-20 שש"ס בחירה (מדרג 3-5; אפשר גם מחוגים אחרים, באישור יועץ המ"א). במסלול זה חובה לכתוב 3 עבודות סמינריוניות ולעמוד בבחינת גמר. חובת נוכחות בסמינר מחלקתי.

תכנית לימודים

קורסי חובה
* לימודי תרבות - מבט על
* גישות לחקר תרבות
* סמינר מחלקתי - מפגשים לסירוגין


קורסי ליבה

* פוליטיקה ותרבות
*מפגשים בין- תרבותיים

קורסי בחירה

* קורסים לבחירה חופשית של התלמיד


בחינת הגמר
בסוף לימודיהם התלמידים במסלול זה חייבים בבחינת גמר, בכתב ובע"פ (במקום כתיבת עבודת גמר מחקרית).שקלול הציונים
בחינת גמר.......................................................25%
עבודות סמינריוניות ...........................................25%
קורסי חובה......................................................35%
קורסי בחירה....................................................15%


לפרטים נוספים מוזמנים לפנות למזכירות התכנית