top

סגל התוכנית

סטודנט / סטודנטית יקרים
סגל התוכנית מברך אותך בשנת לימודים פורייה, מעניינת ונעימה.
להלן שעות הקבלה שלנו חברי התוכנית. כל אחד מאיתנו נמצא לרשותכם בשעה ובחדר הנקובים והנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה ובעיה.
מומלץ לתאם מראש את הפגישה באמצעות הדוא"ל.

סגל אקדמי

פרופ' אנבל הרצוג
פרופ' אנבל הרצוג
ראש התכנית
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 תיאוריה פוליטית, פילוסופיה יהודית מודרנית, אתיקה ופוליטיקה
ד
ד"ר צפי זבה אלרן
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
סיפור העם העברי בעת החדשה, זהות יהודית וחילוניות, פולקלור ימי.
פרופ' עמליה סער
פרופ' עמליה סער
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אנתרופולוגיה תרבותית, מגדר ותיאוריה פמיניסטית, אנתרופולוגיה של בטחון, החברה הפלסטינית בישראל, נשים עבודה ואזרחות, אנתרופולוגיה אורבאנית, מחקרי פעולה
פרופ' יצחק ויסמן
פרופ' יצחק ויסמן
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
היסטוריונית של המזרח התיכון, חוקרת תרבות,מיגדר וקולנוע בעולם הערבי 
ד
ד"ר שולמית קיציס
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
מחקר איכותני, מחקר איכותני ופרפורמנס, מקום/מרחב במחקר האיכותני, הנחלת ערכים, אבהות, בני רבנים.
ד
ד"ר אמה מעיין פנר
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
מר ניר רצ'קובסקי
מר ניר רצ'קובסקי
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
התיאוריה וההיסטוריה של התרגום, והחיבור בין ספרות ומרחב. 
ד
ד"ר אור שרף
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
חוקר את הקשר שבין פילוסופיה ותיאולוגיה, היסטוריוגרפיה ואידיאולוגיה, מחקר מדעי ואמונה דתית. 
ד
ד"ר יהודית ברונשטיין
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד
ד"ר נעמה קלורמן-עראקי
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
חוקרת אמנות עכשווית, צילום, תרבות חזותית, היסטוריה פמיניסטית, ותיאוריות מגדר
פרופ' ורד לב כנען
פרופ' ורד לב כנען
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד
ד"ר סדריק כהן-סקלי
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.