top

על התכנית ללימודי תרבות, תואר שני

חזרנו לשגרה, קבלת הקהל במזכירות מתקיימת בטלפון ודרך הדואר האלקטרוני.
בטל: 04-8249446 ובדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..il

_________________________________________________________________________________________


בתכנית ללימודי תרבות מסתכלים קדימה ליום שאחרי הקורונה, ומזמינים אתכם להצטרף! ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב פתוחה,
 


התכנית ללימודי תרבות
של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה לימודי תואר שני (מ.א.)

מעניקה הכשרה מתקדמת בחקר התרבות העכשווית תוך פתיחת צוהר למגוון גישות ביקורתיות: היבטים פילוסופיים, פסיכולוגיים, אתיים, ואמנותיים של התרבות בת זמננו. התכנית שמה דגש על הקשר בין מחקר עיוני ועשייה תרבותית, המתבטא הן בתכנים הנלמדים (פרקטיקום, סיורים...) והן בפעילויות ואירועים לאורך השנה.

הלימודים מתקיימים יום בשבוע- יום ד' בין השעות 08:30-20:00 במשך שלושה סמסטרים (לא כולל סמסטר קיץ)