top

שותפים

התכנית ללימודי תרבות מקדמת בברכה הזדמנויות לשיתופי פעולה בתחום המחקר והעשיה התרבותית. באמצעות החיבור עם גורמים מתוך ומחוץ לאקדמיה. אנחנו מפעילים קורס התנסות מעשית ("פרקטיקום") וקורס סיורים ("תרבות בשטח), מקיימים אירועי תרבות בקהילה, סדנאות מחקר ועוד. כמו כן, התכנית שמחה לתמוך בעשייה תרבותית באמצעות הדף "עושים תרבות" באתר זה. גורמים המעוניינים להפוך לשותפים מוזמנים לפנות לד"ר אור שרף במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
thumbnail image012thumbnail image011 thumbnail image002


atalia
thumbnail image013thumbnail image013 

atalia
 atalia