top

מסלול מחקרי - עם תזה

אנו מכשירים את התלמידות והתלמידים שלנו לבצע מחקר חדשני ורלוונטי במנעד הולך ומתרחב של נושאים ותחומי מחקר. התכנית מושכת מועמדות ומועמדים בעלי רקע אקדמי ומקצועי מגוון ביותר, המשתקף בעבודות התיזה המתמודדות עם שאלות תרבותיות בתחומים כגון משפט, מגדר, היסטוריה, מדיה, ספרות, מוסיקה ועוד.




עבודות תזה לאחר הגשה ואישור 

- תפיסת המרחב בקרב נשים יהודיות גרושות חד-הוריות: מעבר ממרחב למרחב  (דורית כהן)

- לידה, שפה, תרבות - קריאה ביקורתית של בג"ץ 5428/17 יעל רום נ' מדינת ישראל (עניין מרכזי הלידה) (ענבר הר-אדיר)

- Perpetual Waiting: A Feminist Reading of Dieter's Time in WW Instagram's Posts (אור גליקליך)


מפגשי סטודנטים - מסלול מחקרי

05/04/21 - בשעה 18:00 - מפגש בהנחיית פרופ' אנבל הרצוג
הסטודנטית שפיקה עאסלה תציג את עבודתה: "חוויותיהן של נשים משכילות בקרב נשים ערביות בישראל: ההיבט האיכותני".
- דיון סביב השאלות: למה עושים מחקר? ו- מהי אמירה מחקרית.


8/3/21 - בשעה 18:00 - מפגש בהנחיית פרופ' אנבל הרצוג
בתכנית:
- הסטודנטית אור גליקליך תציג את מחקרה: Perpetual Waiting:  A Feminist Reading of Dieters’ Time in WW’s Instagram Posts
- דיון סביב השאלות: למה עושים מחקר? ו- מהי אמירה מחקרית.
לינק חיבור למגש ה- ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/85777272618